Werken en leven met autisme: een overzicht.

een dynamisch overzicht voor en door individuen binnen het spectrum autisme en zijn/haar omgeving
(update: 30 oktober 2020)

In de wirwar van instanties, goedbedoelde initiatieven en (job-) coaches is de uitdaging niet minder geworden om als individu – en zijn/haar omgeving- binnen het spectrum autisme een vinkje te hebben.

De denkfout is dat er echte specialisten bestaan die weten wat autisme is en hoe dit moet worden ‘behandeld’. Het tegenovergestelde is waar; autisme is eigelijk niet anders dan de individuelen verschillen tussen mensen in het algemeen. Ons inziens is een individu binnen het spectrum autisme een specialist met zijn/haar eigen handleiding en expertise. Mooie mensen die net zoveel unieke aandacht verdienen als een ieder ander.

Wanneer je wordt geboren met een Autisme Spectrum Stoornis, verwerken je hersenen alles wat je ziet, hoort, voelt en ruikt op een andere manier. Dat komt omdat verschillende delen van je hersenen minder goed met elkaar samenwerken. Voor iemand met autisme bestaat de wereld hierdoor uit allemaal losse deeltjes. De informatie die je binnenkrijgt, wordt wanneer je autisme hebt niet in een context geplaatst. Hierdoor kost het je moeite om de wereld te begrijpen wat resulteert in angst en onzekerheid. Daarnaast heb je soms moeite met veranderingen en prikkels. Autisme komt ongeveer twee keer zo vaak voor bij mannen dan bij vrouwen.

Waarom dan een overzicht?
In de huidige maatschappij moet iedereen voldoen aan een ‘bepaalt perfect plaatje’. Wie anders is krijgt een eigen (medische of maatschappelijke) stempel met alle gevolgen van dien. Of je nu doof, blind, gehandicapt of een ander gedrag vertoond: de stempel die je ontvangt bepaald de omgang. De uitdaging is dat individuen binnen het spectrum autisme worden ‘geïndexeerd en behandeld’ met de inzet van een checklist veelal door ervaringsdeskundigen die zogenaamd ‘gespecialiseerd’ zijn. Wij weten ondertussen dat zelfs vanuit de wetenschap dagelijks nieuwe inzichten worden verkregen die slechts bevestigen dat elke individu binnen het spectrum autisme als uniek moet worden gezien zoals we ook met een ieder ander (behoren) om te gaan..

Antwoord op de waarom vraag: omdat er te veel ‘specialisten’ rondlopen die er geen verstand van hebben en elk individu de hulp verdient die hij/zij denkt nodig te hebben. Daarnaast heeft elke individu, binnen het spectrum autisme, in meer of mindere mate moeite met de verwerking van alles wat ze zien, voelen, horen en ruiken en is de reactie, angst en onzekerheid ook voor een ieder anders.

een overzicht….

Boeken
– Caroline van der Veld:
https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-2020_Velde

– een lijstje: https://www.commen.nl/boeken-over-autisme/
– een top 10: https://lees.bol.com/nl/article/toplijstje-top-10-boeken-over-autisme
– een top 11: https://www.zobegaafd.nl/boeken-over-autisme/


Websites
https://www.autspoken.nl :
Zij zorgen voor begrip voor autisme en voor mensen met autisme door deze mensen zelf aan het woord te laten.
https://www.autisme.nl :
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen. (Lees deze PDF )
https://expertisecentrumdba.nl :
Behandeling en begeleiding bij autisme
https://www.bevordering-autisme-samenleving.nl : opgericht om iedereen die met autisme te maken heeft te helpen en ondersteunen. Zowel bedrijven als scholen en andere instanties zullen zeker baat hebben bij de diensten van Bevordering Autisme & Samenleving.


Werk / Werk & Leren
https://itvitae.nl :
Opleiding coachen bemiddelen ICT specialisten voor jongeren met autisme / hoogbegaafden ongeacht vooropleiding
https://expertisecentrumdba.nl/hulp-bij-autisme/werkbegeleiding :
Autisme en werk behouden. (“Werkgevers en beroepskrachten zien vaak onmogelijkheden en beperkingen en denken dat het werken met mensen met autisme veel tijd vergt. Wij zoeken proactief naar stages en werkplekken. We informeren, adviseren en trainen potentiële werkgevers, zodat zij op een begripvolle en positieve manier met mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) om kunnen gaan. We begeleiden de cliënt én de werkgever in de samenwerking en zijn altijd beschikbaar om mogelijke problemen of misverstanden op te lossen. Door deze aanpak en onze nauwe betrokkenheid merken we dat veel werkgevers enthousiast zijn over het werken met mensen met ASS. En de medewerker met autisme voelt zich weer gewaardeerd en volwaardig onderdeel van het arbeidsproces. De kosten voor het zoeken naar een geschikte dagbesteding of werkplek worden voor een groot deel betaald door de werkgevers waarmee wij samenwerken, aangevuld door bijdragen van sponsors.”)
http://authentict.nl :
acceptatie voor ICT’ers met autisme. Authentict biedt daarom de meest optimale omgeving om te excelleren: een prikkelvrije werkplek op kantoor, bij ons of bij de opdrachtgever, zonder afleiding.
https://www.autitalent.nl :
AutiTalent is overtuigd van de talenten van mensen met autisme. Medewerkers die nauwgezet werken met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en oog voor detail. AutiTalent helpen deze doorzetters aan een baan!
https://www.werkwebautisme.nl :
Een wegwijzer voor studie & werk bij autisme
https://www.job-flow.nl/autisme-on-the-job :
Samen met gespecialiseerde partners, werkgevers en werknemers zijn zij in staat om een stabiele werkomgeving te creëren. 
https://www.carapaxit.nl/werken-bij-ons :
Carapax IT stimuleert haar medewerkers om hun vakkennis en vaardigheden continu te blijven ontwikkelen. We bieden je perspectief en zorgen er voor dat je je in een ‘prikkel-arm’ competence center kunt richten op datgene waar je goed in bent. De werktijden worden afgestemd op jouw belastbaarheid. Ad hoc veranderingen, haastklussen, stressvolle klantcommunicatie en dergelijke houden we bij je weg. Onze ervaren projectleiders zorgen voor rustige, heldere en haalbare instructies en werkzaamheden. Wij noemen dat een ‘sociaal-emotionele firewall’. Op beide vestigingen is een autisme-jobcoach aanwezig die je kan helpen je ontwikkeling en carrière vorm te geven. (lees ook: https://www.autspoken.nl/oproep-icters/)


Artikelen
https://ictheek.nl/in-de-praktijk/speciale-it-vakschool-voor-mensen-met-autisme-groot-succes : Onderwerp: “Speciale IT-vakschool voor mensen met autisme groot succes”
– EOS Wetenschap: https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/drie-misverstanden-over-autisme


Overige
https://zorgbegeleidingzbl.nl : ambulante specialistische opvoedhulp en individuele begeleiding aan haar cliënten.
https://www.voorzet.nl : gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS).
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/autisme-kind : website van de overheid
https://www.humanitas-homerun.nl : Begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke beperking
– MIND: https://wijzijnmind.nl/psychische-klachten/psychipedia/autisme
– COMMEN: https://www.commen.nl Op COMMEN. lees je verhalen over mentale gezondheid. Geschreven door mensen die weten waarover ze schrijven, voor mensen die weten waar ze over lezen. Van advies, herkenbare verhalen tot aan gesprekken met (on)bekende Nederlanders: alles komt voorbij. COMMEN. in een paar woorden? Rauw, persoonlijk en eerlijk.
https://www.autismedigitaal.nl/avn : Nederland is autismevriendelijk als er bewust en actief rekening wordt gehouden met de behoeften van mensen met autisme. Met deze website voor en over volwassenen met autisme willen we laten zien dat dit ideaal concreet te realiseren is.


Disclaimer:
aan bovenstaand overzicht morgen geen rechten worden ontleend. We hebben geen relatie of binding met bovengenoemde partijen of individuen en hebben daarom geen invloed op gedrag, kwaliteit en resultaat.


Heb je vragen, tips, correctie of aanvullingen stuur ons dan hier een bericht.

Een gedachte over “Werken en leven met autisme: een overzicht.

Reacties zijn gesloten.